• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Shqiptare
Поширені питання з консульської тематики (FAQ)
Опубліковано 17 травня 2021 року о 11:53

У яких випадках можна залишити собі старий паспорт громадянина України для виїзду за кордон після оформлення у консульському відділі нового?

За заявою власника старий анульований паспорт може не вилучатись, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз, із зобов'язанням здати його після використання.

Чи можна мати на руках два паспорта громадянина України для виїзду за кордон?

У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в'їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою громадянину може бути оформлено другий паспорт.

Чи можна засвідчити підпис на заяві або оформити довіреність у Посольстві, надіславши документи поштою?

Ні, усі нотаріальні дії виконуються під час особистого звернення заявника до консульського відділу Посольства з наданням документів, що підтверджують його особу та громадянство.

Якщо у вас є проєкт правочину, його слід надіслати на електронну пошту консульського відділу Посольства [email protected] 

Чи буде довіреність, посвідчена консулом, дійсною в Україні?

Відповідно до чинного законодавства України у сфері нотаріату консул може засвідчити Ваш підпис на довіреності.

Водночас, з огляду на відсутність доступу закордонних дипломатичних установ України до Єдиного реєстру довіреностей, до кожної посвідченої довіреності, консул засвідчує підпис довірителя на спеціальній заяві про реєстрацію такої довіреності в Єдиному реєстрі (така заява оформлюється консулом разом з довіреністю, це окрема консульська дія).

Для того, щоб засвідчити довіреність та заяву про її реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, Вам необхідно подати до установи Ваш закордонний паспорт, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а також дані паспорта представника, його ідентифікаційний номер, дані про місце реєстрації.

Чи потрібно оформлювати дозвіл на виїзд дитини з України, якщо батько дитини громадянин Албанії або іншої держави?

Відповідно до п.4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 (у редакції постанови КМУ від 01.03.2020р. № 85), виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску.

Що потрібно для виїзду за кордон з дітьми?

Відповідно до згаданих вище правил виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску; при цьому іноземні документи мають бути легалізовані та містить засвідчений переклад українською мовою;

- якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

3) у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

 - свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text  

Де в Україні можна апостилювати документи?

У залежності від виду документа штамп «Апостиль» проставляється:

Міністерством юстиції України – на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. До таких документів відносяться: свідоцтва, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, документи, які засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки.

Міністерством освіти і науки України – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки. До таких документів відносяться: дипломи про освіту, сертифікати про присвоєння вчених звань, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші;

Міністерством закордонних справ України  – на всіх інших видах документів.

Які документи я можу оформити в Посольстві України для укладення шлюбу на території Республіки Албанія?

Для реєстрації шлюбу на території Албанії органу, який здійснює реєстрацію шлюбу необхідно надати довідку про відсутність перешкод для укладення шлюбу громадянином України, оформлену в консульському відділі Посольства України в РА.

Для оформлення згаданої довідки необхідно особисто звернутися до консульського відділу Посольства (попередньо зареєструватися на прийом в електронній черзі на сайті ПУ). При собі мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон для складення заяви про сімейний стан, підпис на якій засвідчується нотаріально.

Питання, які не належать до компетенції консульського підрозділу Посольства України в Республіці Албанія

Консульські посадові особи не можуть виконувати обов'язки адвокатів, юридичних консультантів, туристичних агентів, перекладачів; не надають грошей у борг, не сплачують готельнi та iншi рахунки, і, в разі порушення законів країни перебування, не можуть звільнити громадян від відповідальності.

До компетенції консульської установи НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ питання, пов’язані з:

- оформленням дозволу на проживання в Албанії; 

- видачі довгострокових віз громадянам України в Албанію;

- вклеюванням фотокарток до внутрішніх паспортів громадян України після досягнення ними 25-та 45-річного віку;

- наданням сприяння громадянам України у пошуку роботи на території РА тощо.

Також консульські посадові особи не можуть прискорити оформлення громадянами клопотання про залишення на постійне проживання, вихід з громадянства та оформлення паспорта України для виїзду за кордон.

Оперативному вирішенню підлягають тільки ті консульські послуги, які здійснюються безпосередньо в консульському підрозділі.

Яким чином сплачується консульський збір?

Консульський збір сплачується у відділенні банку BКТ на підставі отриманих у консульському відділі квитанцій.

Сплата консульського збору готівкою у консульському відділі не допускається.

https://albania.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/tarifi-konsulskogo-zboru

1. Чи можна громадянину звернутися до закордонної дипломатичної установи України (далі – ЗДУ) не за місцем проживання для отримання консульських  послуг? 

Так, можна. Водночас, існують обмеження щодо вчинення окремих консульських дій.

Статтею 2 Консульського статуту визначено, що «консульський округ» - це район, відведений консульській установі для виконання консульських функцій. Зазначена норма визначає лише географічну територію, на якій консульські установи уповноважені вчиняти консульські дії, виконувати консульські функції та інші завдання. При цьому порядок та правові підстави вчинення консульських дій визначаються спеціальними нормами Консульського статуту, іншими нормативно-правовими актами, що прямо закріплено у статті 12 Консульського статуту.

При прийнятті рішення щодо наявності чи відсутності підстав для прийняття клопотання до розгляду просимо виходити з того, що Консульським статутом прямо передбачено вчинення у межах консульського округу таких дій:

ведення консульського обліку громадян України, які постійно або тимчасово проживають на території консульського округу установи (ст. 24);

встановлення батьківства (ст. 30);

ведення обліку дітей - громадян України, усиновлених іноземцями

(ст.31); 

провадження усиновлення дитини (ст. 31); 

встановлення опіки (піклування) (ст. 32);

реєстрація актів громадського стану (ст. 29, 33); 

вчинення дій з питань громадянства та постійного проживання (ст.42,

43); 

легалізація документів і актів, складених за участю властей консульського округу, або таких, що виходять від цих властей (ст. 54).

Водночас, Консульським статутом не встановлено обмежень за принципом консульського округу у прийнятті заяв з таких питань, як оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон (без перенесення печаток та штампів, проставлених іншими установами), посвідчень особи на повернення в Україну, вчинення нотаріальних дій, оформлення українських віз. 

Єдине виключення у візовій сфері прямо передбачене пунктом 12 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою КМУ від 01.03.2017 № 118, в частині оформлення віз іноземцям, які є громадянами держав згідно з переліком, визначеним МЗС разом з СБУ, та ОБГ, які постійно проживають у зазначених державах (окрім випадків передбачених пунктами 13 та 14 згаданих Правил). При цьому така умова стосується лише країни проживання, а не територій в межах цієї країни.

 

Який строк оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в закордонній дипломатичній установі України? 

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон у разі оформлення заяви-анкети на його отримання в ЗДУ видається заявникові у строк до трьох місяців без урахування строків доставки паспортів. 

Одночасно на сьогоднішній день існує можливість за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника здійснити доставку паспорту громадянина України для виїзду за кордон до ЗДУ міжнародним експрес-відправленням. На сьогоднішній день таку послугу надають офіційні представництва в Україні міжнародних кур’єрських компаній «DHL Express», «Federal Express» та інші.  

Під час оформлення заявки на отримання паспорту заявник отримує від консульської посадової особи номер заявки. Цей номер є номером ідентифікації сесії з шести цифр, який присвоюється комплекту персональних даних заявника після збереження заяви-анкети на оформлення паспорту у відомчій інформаційній системі ДМСУ (ВІС ДМСУ) та відображається у довідці для надання доступу до відомостей про стан оформлення документу. Ідентифікатор сесії також можна перевірити у «Відомостях про оформлення паспорта», які формуються у ВІС ДМСУ у вкладках «Звіти та довідки» - «Відомості про стан оформлення паспорта», зазначивши ім’я заявника.

 

Чи здійснюють ЗДУ видачу паспорта громадянина України (внутрішнього паспорта) та вклеювання до нього фотокартки особи власника? 

ЗДУ не здійснюють видачу внутрішнього паспорту. Оформлення і видача внутрішнього паспорта особам після досягнення 14-річного віку здійснюється територіальними органами (Центрами надання адміністративних послуг)/ підрозділами Державної міграційної служби України за місцем реєстрації в Україні.

Оформлення паспорта громадянина України здійснюється територіальними органами/територіальними підрозділами Державної міграційної служби України відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №302.

 

Чи можливо в консульських установах України оформити новий паспорт громадянина України для виїзду за кордон на нове прізвище у разі, якщо особа оформила дозвіл на постійне проживання за кордоном? 

Можливо, лише у разі, якщо громадянин України оформив в установленому законодавством України виїзд/залишення на постійне проживання за кордоном з України, і може це зробити в  країні його постійного проживання.

Натомість щодо громадян, які є резидентами України (тобто не оформляли виїзду/залишення на постійне місце проживання за кордон), слід спочатку оформити т.з. внутрішній паспорт громадянина України на території України, і  існує наступна процедура:

Зміна прізвища, яким особа бажає іменуватися після розірвання шлюбу, пов'язана з необхідністю відображення цього моменту в документах, що посвідчують особу.

Відповідно до підпункту 1) пункту 6 Порядку, обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється у разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон.

Пунктом 55 Порядку передбачено, що для обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ЗДУ подається, серед іншого, паспорт громадянина України (т.зв. «внутрішній паспорт»). Таким чином, у разі зміни прізвища, обмін паспорта громадянина України є обов’язковою процедурою.

За який час можна звертатися до ЗДУ для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого закінчується? 

При зверненні щодо оформлення нового закордонного паспорту особа має врахувати, що термін оформлення паспорту складає 90 днів, тому заявник має слідкувати за терміном дії його/її документів. Згідно положень чинного законодавства, кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Не забороняється оформляти закордонний паспорт громадянина України навіть після закінчення терміну дії документу.

Чи можуть громадяни України подати документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до консульської установи України в іншому окрузі за кордоном, а не в тому, в якому вони перебувають? 

Так, можуть, безвідносно до меж консульського округу в країні їх постійного або тимчасового проживання чи перебування.

Як громадянину легально перебувати в державі, якщо строк паспорта громадянина України для виїзду за кордон закінчився, а вільних місць у ЗДУ для оформлення паспорта немає? 

По-перше, слід подбати про це заздалегідь та не очікувати до останнього дня закінчення терміну дії паспорта.

Слід враховувати, що легальність перебування не залежить від терміну дії паспорта. Важливим чинником підтвердження легального перебування особи на території іноземної держави є документ, оформлений компетентними органами країни перебування (віза/дозвіл на тимчасове або постійне проживання). Саме ці документи є важливими для підтвердження легальності перебування громадянина України на території іноземної держави. Якщо громадянин України прибули за кордон для тривалого перебування на умовах безвізового режиму поїздки, він має вирішити з компетентними органами країни перебування питання легалізації свого статусу на її території.

Чи є в ЗДУ позачерговий прийом громадян (без попереднього запиту), наприклад, для набуття громадянства, отримання вже готового паспорта тощо? Чи є щодо цього загальні правила для всіх ЗДУ? 

Станом на сьогоднішній день можливість прийому відвідувачів в ЗДУ у порядку «живої черги» практично відсутня у зв’язку із санітарними обмеженнями, встановленими згідно із відповідними вказівками МЗС України та рекомендаціями уповноважених органів країн перебування, з огляду на безпекові вимоги, санітарні норми, об’єктивні межі кількості відвідувачів, яких працівники ЗДУ можуть прийняти протягом робочого дня.

Разом з тим, у випадку виникнення надзвичайних ситуацій функціонує окремий номер «гарячої лінії» (розміщений на офіційному сайті установи), за яким у будь-який момент можна зв’язатися з консульським працівником.  Також активно використовується можливість оперативного надання відповідей на запити громадян електронною поштою, через мережу Facebook та інші соціальні мережі. 

У разі виникнення обставин, що визначають необхідність термінового та позачергового отримання консульської допомоги, громадяни завжди мають можливість звернутися безпосередньо до ЗДУ, надіславши лист на офіційну електронну адресу установ, зазначивши в ньому своє прізвище та ім’я, адресу перебування (проживання), контактний телефон та виклавши суть питання. 

Зокрема, при необхідності термінового виїзду в Україну за відсутності дійсного паспортного документа можна скористатися можливістю оформити в посвідчення особи на повернення в Україну. За наявності об’єктивної причини зазначений документ оформлюється без попереднього запису та видається заявникові у день звернення до ЗДУ. 

Чи      всі     ЗДУ    здійснюють          запис           через систему  е-Черга https://online.mfa.gov.ua? 

Так, всі ЗДУ здійснюють консульський прийом заявників засобами електронної черги.

Чи у всіх ЗДУ є можливість для громадян оплатити послуги на місці, під час прийому? Чи є загальноприйняті форми бланків, заяв, анкет, рахунків для сплати консульських послуг? 

Згідно з Інструкцією про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України, затвердженою наказом МЗС України №182 від 28.04.2018, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2018 за №611/32063, оплата консульського збору за вчинення консульської дії здійснюється через банківську установу або в інший спосіб, передбачений законодавством держави місцезнаходження. Документ про підтвердження оплати консульського збору (далі - платіжний документ) з урахуванням практики держави місцезнаходження має містити інформацію про сплачену суму, дату видачі, найменування або реквізити банківської установи ЗДУ та, як правило, інформацію щодо платника, виду/типу консульської дії і бути номерним.

Банківські термінали для сплати заявниками консульських послуг на місці встановлені в багатьох ЗДУ. Водночас, з огляду на існуючі обмеження у проведенні фінансових операцій в окремих країнах, а також зважаючи на фінансову доцільність (наявність значних банківських комісій при здійсненні платежів тощо), в деяких ЗДУ заявники сплачують консульський збір через місцеві банківські структури. Враховуючи різні вимоги іноземних країн, єдиних бланків платіжних документів, які видаються ЗДУ для сплати консульської послуги, не існує.  

Віза за кордоном – як працює е-Віза? Скільки чекати на результат після подання заяви? 

Порядок оформлення та видачі віз для в'їзду в Україну регулюється Постановою КМУ від 01.03.2017 №118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».

Для оформлення візи для в'їзду в Україну документи можна подати: 

до посольств або консульств України за кордоном. Оформити візу через ЗДУ може кожен іноземець / особа без громадянства з держав з візовим режимом в'їзду в Україну. Документи для оформлення візи необхідно подавати не раніше ніж за 3 місяці до початку запланованої поїздки;

у пунктах пропуску через державний кордон України в міжнародних аеропортах «Бориспіль» і «Одеса» у передбачених законодавством України випадках;

через візові центри України за кордоном, що функціонують у взаємодії з ЗДУ. Подати документи для оформлення візи через будь-який з 74 візових центрів мають змогу іноземці та особи без громадянства, що проживають у 47 державах розташування центрів.

онлайн – для оформлення української е-Візи. Е-Візи оформлюються виключно іноземцям з 45 визначених держав (з переліком країн можна ознайомитися на веб-сторінці МЗС України за посиланням

https://mfa.gov.ua/podorozhnim/vyizd-ta-perebuvannya-inozemciv-v-ukrayini/evisa для разового або дворазового в’їзду та перебування в Україні строком до 30 днів: з діловою метою; з приватною метою; з туристичною метою; з метою лікування; з метою провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту; з метою виконання службових обов’язків іноземним кореспондентам або представникам іноземних ЗМІ.

Для оформлення е-Візи необхідно:

зареєструватись на веб-платформі МЗС України;

в режимі онлайн заповнити анкету, завантажити фотокартку та скановані копії документів (паспорт, запрошення та ін.), сплатити онлайн банківською карткою консульський збір;

отримати готову е-Візу на електронну пошту (надсилається у форматі pdf).

для в’їзду в Україну потрібно роздрукувати отриману е-Візу та пред’явити разом з паспортом прикордонним органам України (е-Віза дійсна для в’їзду у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон).

Час оформлення е- Візи: 1 робочий день у терміновому порядку; 3 робочих дні у звичайному порядку.

Чи можна через ЗДУ робити запит на оновлення чи дублікат таких документів: свідоцтво про одруження, розлучення та народження. 

 Так, така консульська послуга має назву – витребування документів з України і регулюється Інструкцією про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженою Наказом Міністерства юстиції України та МЗС України від 21.09.2015 №1786/5/272 (зареєстрований в Мінюсті України 21.09.2015 за №1117/27562). 

 На підтвердження фактів, що містяться в актовому записі цивільного стану, громадяни можуть витребувати повторне свідоцтво або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

Чи існує механізм отримання витягів з реєстру цивільного стану онлайн (із подальшою легалізацією), чи потрібно звертатися виключно через ЗДУ? 

Отримання онлайн витягів з реєстру актів цивільного стану не передбачено. З питань витребування документів з України особи, якi проживають за кордоном, звертаються до ЗДУ в країнi перебування для оформлення відповідного запиту в Україну. 

Запити щодо витребування документів можуть надсилатися громадянами безпосередньо на адреси архівних установ України. Про результати розгляду таких звернень громадян інформують ЗДУ.

На пiдтвердження фактiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах державної реєстрацiї актiв цивільного стану, цими установами видаються належним чином засвiдченi свiдоцтва, якi мiстять основнi данi про особу, або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Надати роз'яснення щодо шлюбу громадян України з іноземцями за кордоном, куди і з якими документами необхідно звертатися? 

Згідно з чиним законодавством України укладення шлюбів громадян України з іноземцями або особами без громадянства за кордоном можливе лише у відділах реєстрації актів цивільного стану країни перебування. ЗДУ реєструються шлюби виключно між громадянами України.

Якщо громадянин України має намір зареєструвати шлюб в державному органі іноземної країни, він можете звернутися до ЗДУ із заявою щодо отримання довідки про неперебування у шлюбі та про відсутність перешкод, передбачених чинним законодавством України для укладання шлюбу. 

Які функції Департаменту консульської служби МЗС? У яких випадках скеровувати заявників (окрім апостилювання/легалізації документів) до ДКС МЗС? 

Департамент, відповідно до покладених на нього завдань і в межах своєї компетенції, надає такі консульські послуги:

оформлює візи в електронному вигляді (е-Візи);

оформлює, видає та зберігає дипломатичні та службові паспорти України; 

проставляє апостиль на офіційних документах та засвідчує офіційні документи в порядку консульської легалізації, здійснює витребування документів з-за кордону;

забезпечує розгляд запитів щодо витребування з-за кордону документів соціально-правового характеру.

Щодо контактів «гарячих ліній» МЗС для громадян України, які перебувають за кордоном і потребують допомоги: чи є ці телефони наразі безкоштовними? Чи можна контактувати з МЗС за допомогою електронної пошти і з яких питань? 

Департамент консульської служби МЗС України забезпечує функціонування телефонної цілодобової «гарячої» лінії (+38 044 238 16 57) з метою оперативного реагування на випадки потрапляння громадян України у надзвичайні ситуації під час перебування за кордоном та надання безоплатної консульсько-правової допомоги.

Відповідно до Закону України про звернення громадян, громадяни України мають право звертатися до МЗС як органу державної влади з питаннями, зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються його статутної діяльності, заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення. Письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на адресу, зазначену на вебсторінці Міністерства у розділі Про МЗС/Громадськості/Звернення громадян  [email protected]

Де можна ознайомитися з переліком консульських округів, які закріплені за ЗДУ? 

У разі, якщо межі консульського округу окремої ЗДУ не обмежені тільки територію країни перебування, то інформацію про розподіл округів можна знайти на офіційних веб-сторінках ЗДУ.

Надати роз'яснення щодо оформлення та переоформлення спадщини за кордоном. 

Відповідно до статті 71 Закону України «Про міжнародне приватне право», cпадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, - правом України.

Статтею 1221 Цивільного кодексу України передбачено, що місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

Таким чином, якщо спадкодавець постійно проживав за кордоном, а спадкове майно знаходиться в Україні, то спадкова справа відкривається в ЗДУ за місцем постійного проживання спадкодавця. 

Як оформити заяву – згоду на виїзд дитини за кордон?  

З метою оформлення заяви – згоди на виїзд дитини за кордон, батьки дитини – громадяни України або один з них можуть звернутися до ЗДУ для вчинення нотаріальної дії - засвідчення справжності підпису на документах. Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні ЗДУ у години прийому відвідувачів. Можливість/необхідність попереднього запису на прийом необхідно уточнити на веб-сторінці ЗДУ, де вчинятиметься нотаріальна дія. 

Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх необхідних для цього документів: особистої заяви щодо вчинення нотаріальної дії, паспортного документа громадянина України та сплати консульського збору. 

Чи потрібно після закінчення терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини повторно подавати доручення нотаріально засвідченої заяви-згоди на оформлення паспортного документа від другого з батьків? 

Так. Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 4 роки на підставі поданої особисто заяви-анкети одного з батьків (інший з батьків подає особисто або нотаріально засвідчену окрему письмову заяву-згоду на оформлення дитині паспорта).

Візова політика України. Де отримати інформацію щодо необхідності оформлення візи в Україну для іноземних громадян? Чи є постійно актуальною з цього питання інформація в розділі «КРАЇНИ» на сайті https://tripadvisor.mfa.gov.ua? 

Відомості щодо режиму в’їзду іноземців в Україну розміщено на порталі МЗС за посиланнями:

https://mfa.gov.ua/podorozhnim/vyizd-ta-perebuvannya-inozemciv-v-

ukrayini  https://mfa.gov.ua/podorozhnim/vyizd-ta-perebuvannya-inozemciv-v-

ukrayini/rezhim-vyizdu-inozemciv-do-ukrayini-za-derzhavami.

 Портал https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ містить відомості щодо режиму поїздок громадян України до інших держав в умовах карантинних обмежень.

Чи можливо оформити візу в Україну, перебуваючи в Україні? Куди звертатися для вирішення цього питання? 

Ні. Для оформлення візи для в'їзду в Україну документи можна подати:

до посольств або консульств України за кордоном. Оформити візу через ЗДУ може кожен іноземець / особа без громадянства з держав з візовим режимом в'їзду в Україну. Документи для оформлення візи необхідно подавати не раніше ніж за 3 місяці до початку запланованої поїздки;

у пунктах пропуску через державний кордон України в міжнародних аеропортах «Бориспіль» і «Одеса» у передбачених законодавством України випадках;

через візові центри України за кордоном, що функціонують у взаємодії з ЗДУ. Подати документи для оформлення візи через будь-який з 74 візових центрів мають змогу іноземці та особи без громадянства, що проживають у 47 державах розташування центрів.

онлайн – для оформлення української е-Візи. Е-Візи оформлюються виключно іноземцям з 45 визначених держав (з переліком країн можна ознайомитися на веб-сторінці МЗС України за посиланням

https://mfa.gov.ua/podorozhnim/vyizd-ta-perebuvannya-inozemciv-v-ukrayini/evisa) для разового або дворазового в’їзду та перебування в Україні строком до 30 днів: з діловою метою; з приватною метою; з туристичною метою; з метою лікування; з метою провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту; з метою виконання службових обов’язків іноземним кореспондентам або представникам іноземних ЗМІ.

Які правила прийому у ЗДУ для громадян з інвалідністю? 

Консульський прийом в ЗДУ громадян певних категорій (особи з інвалідністю, вагітні, тяжкохворі) відбувається за попереднім записом по телефону або шляхом надсилання відповідного запиту на електронну скриньку установи. 

З якими країнами маємо угоду про обмін водійського посвідчення? На даний час діють три угоди:

Угода (у формі обміну нотами) між Україною і Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія  від 11.01.2010.

Дата затвердження Україною: 25.08.2010.

Дата набрання чинності для України:  31.10.2010.   

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія від 19.11.2015.

Дата затвердження Україною:16.03.2016.

Дата набрання чинності для України: 29.05.2016.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія від 03.02.2020. Дата набрання чинності для України: 07.07.2020.

Консульський прийом здійснюється за попереднім записом 

https://online.mfa.gov.ua/application

У разі втрати паспорта Вам необхідно невідкладно звернутися до поліції із відповідною заявою. На підставі отриманої з поліції заяви, а також документів, визначених Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина україни для виїзду за кордон, Вам може бути оформлено новий паспорт або свідоцтво на повернення в Україну через Посольство. Строк оформлення закордонного паспорта через закордонні дипломатичні установи України може становити до 3-х місяців (без врахування доставки його до Посольства дипломатичними каналами).

Відповідно до п. 6 Постанови КМУ №152 від 07.05.2014 р. «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення» обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється у разі:

1) зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

3) закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;

4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

Спочатку дитині необхідно набути громадянство України, а потім виготовити паспортний документ.

Внесення відомостей про дитину та вклеювання фотографій до паспортів з 1 квітня 2015 р. не передбачено законодавством з паспортних питань.

Перетинати кордон з дитиною Ви зможете лише з паспортом або зі свідоцтвом на повернення в Україну (документ для одноразового перетину кордону, потім в Україні виготовити паспорт дитині).

Подати документи на набуття громадянства України та  виготовлення паспорта можна в Посольстві України в Республіці Албанія (вул. Доніка Кастріоті, 5, Тирана) в приймальні години ПУ за попереднім записом в електронній черзі

Термін виготовлення паспортного документа в ПУ 3 місяці, не враховуючи доставки дипломатичними каналами,

Набуття громадянства України на народженням:

Заяву може подати 1 з батьків – громадянин України.

Пакет документів:

Заява (заповнюється на місці)

Закордонний паспорт заявника + його копія,

Дозвіл на проживання заявника + його копія,

Свідоцтво про народження дитини, видане в РА, засвідчене штампом «Апостиль»

(послугу можна отримати через поштові відділення Албанії),

офіційний переклад свідоцтва про народження на українську мову + його завірена копія.

Консульська дія безкоштовна.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон для дитини до 16 років:

Заяву подають обоє батьків – громадяни України.

(якщо 1 з батьків – громадянин іншої держави, подається копія його паспорта),

Пакет документів:

Заява (формується у програмі ВІС у присутності представника дитини)

Фотографії дитини 10х15 см. та 3,5х4,5 см.

Закордонний паспорт батька + його копія,

Дозвіл на проживання батька + його копія,
Закордонний паспорт матері + його копія,

Дозвіл на проживання матері + його копія,

Свідоцтво про народження дитини, видане в РА, засвідчене штампом «Апостиль»

(послугу можна отримати через поштові відділення Албанії),

офіційний переклад свідоцтва про народження на українську мову + його копія,

Довідка про набуття дитиною громадянства України за народженням + її копія.

Заява батьків про згоду на виготовлення ПГУВК дитини.

До 12 років присутність дитини на прийомі необов’язкова.

Консульський збір стягується лише за розгляд заяви 4080 лек, оформлення ПГУВК безкоштовне.

Приймається тільки повний пакет документів 

Свідоцтво на повернення в Україну

Заяву може подати 1 з батьків – громадянин України.

Пакет документів:

Заява (формується у програмі ВІС у присутності представника дитини),

Закордонний паспорт заявника + його копія,

Дозвіл на проживання заявника + його копія,

Свідоцтво про народження дитини, видане в РА, засвідчене штампом «Апостиль»

(послугу можна отримати через поштові відділення Албанії),

офіційний переклад свідоцтва про народження на українську мову + його копія.

Довідка про набуття дитиною громадянства України за народженням + її копія.

Фотографії дитини10х15 см та 3,5х4,5 см. 2 шт. (кольорові)

Для осіб до 16 років послуга надається без консульського збору.

Приймається тільки повний пакет документів (необхідно надати оригінали та копії документів).

Запис на консульський прийом: https://online.mfa.gov.ua/application
За заявою власника старий анульований паспорт може не вилучатись, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз, із зобов'язанням здати його після використання.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux