• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Shqiptare
Тарифи консульського збору
Опубліковано 31 жовтня 2022 року о 13:02

ТАРИФИ
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій в Посольстві України в Республіці Албанія№ з/п


Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США*

у національній валюті**

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

10699

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

4755

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

3566

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

3566

5

Прийняття на консульський облік

20

2378

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

9510

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

17832

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

3566

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

3566

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

3566

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

3566

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

3566

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

9510

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

35664

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

3566

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

2378

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

2378

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

23776

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

47552

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

2378

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

5944

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

3566ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

5944

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

11888

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

11888

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

17832

2.2

на підставі рішення суду

160

19021

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

3566

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

11888

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

23776

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

3566

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

5944

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

5944

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

50

5944


іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

400

47552

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше

20

2378

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

5944

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,
та здійснення кредитних операцій:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам
30
60
3566
7133

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам30
603566
7133

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

3566

1.8

посвідчення заповітів

30

3566

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

11888

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше

100

11888

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

3566

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

1189

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

2378

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

4755

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40


10

4755


1189

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

2378

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

2378

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

2378

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

2378

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але

не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

не менше 2972 лек і не більше 23776 лек

14

Прийняття на зберігання документа

за кожен місяць зберігання, що почався

15

1783

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але

не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

не менше 1783 лек і не більше 23776 лек

16

Вчинення морських протестів

150

17832

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

2378

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

3566

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

17832

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

5944

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

3566

__________
*Зазначаються тарифні ставки консульського збору за вчинення консульських дій, затверджені у доларах США, згідно з додатком 2 до Положення про консульський збір України.
**Зазначено обмінний курс національної валюти (албанського лека) до долара США, встановлений центральним (національним) банком держави місцезнаходження (Банк Албанії), на день затвердження тарифів.


05.08.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій» від 15.07.2021 №1666-ІХ.

Закон вводиться в дію з 1 січня 2022 року. 

Текст за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1666-20#Text.

Закон ініціативно розроблено МЗС з метою забезпечення гарантій соціального захисту уразливих категорій громадян України під час їхнього перебування за кордоном – визначено перелік осіб, які матимуть право на отримання пільг при сплаті консульського збору за вчинення окремих консульських дій в ЗДУ. При цьому звертаємо увагу, що норми Закону розповсюджуються лише на громадян України.

Згідно з положеннями Закону консульський збір не справлятиметься:

- за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненнями осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2; осіб з інвалідністю I та II груп, дітей з інвалідністю або законних представників, які діють від імені таких осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа або законних представників, які діють від імені дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (зокрема, замість втраченого чи викраденого) особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю I та II груп, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

До заяви про вчинення консульської дії додається копія відповідного підтвердного документа заявника щодо правових підстав застосування пільгової ставки консульського збору чи звільнення від консульського збору.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux