• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Shqiptare
Тарифи консульського збору
Опубліковано 31 жовтня 2022 року о 13:02

ТАРИФИ
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій в Посольстві України в Республіці Албанія№ з/п


Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США*

у національній валюті**

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

8834

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

3926

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

2945

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

2945

5

Прийняття на консульський облік

20

1963

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

7852

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

14723

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

2945

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

2945

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

2945

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

2945

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

2945

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

7852

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

29445

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

2945

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

1963

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

1963

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

19630

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

39260

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

1963

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

4908

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

2945

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

4908

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

9815

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

9815

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

14723

2.2

на підставі рішення суду

160

15704

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

2945

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

9815

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

19630

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

2945

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

4908

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану

50

4908

8

Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

10


982

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

50

4908


іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

400

39260

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше

20

1963

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

4908

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,
та здійснення кредитних операцій:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам
30
60
2945
5889

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам30
602945
5889

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

2945

1.8

посвідчення заповітів

30

2945

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

9815

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше

100

9815

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

2945

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

982

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

1963

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

3926

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

10

3926


982

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

1963

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

1963

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

1963

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

1963

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але

не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

не менше 2454 лек і не більше 19630 лек

14

Прийняття на зберігання документа

за кожен місяць зберігання, що почався

15

1472

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але

не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

не менше 1472 лек і не більше 19630 лек

16

Вчинення морських протестів

150

14723

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

1963

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

2945

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

14723

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

4908

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

2945

__________
*Зазначаються тарифні ставки консульського збору за вчинення консульських дій, затверджені у доларах США, згідно з додатком 3 до Положення про консульський збір України.
**Зазначається обмінний курс національної валюти до долара США, встановлений центральним (національним) банком або (в окремих випадках) комерційним банком держави місцезнаходження (держави зони відповідальності), на день затвердження тарифів.


05.08.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій» від 15.07.2021 №1666-ІХ.

Закон вводиться в дію з 1 січня 2022 року. 

Текст за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1666-20#Text.

Закон ініціативно розроблено МЗС з метою забезпечення гарантій соціального захисту уразливих категорій громадян України під час їхнього перебування за кордоном – визначено перелік осіб, які матимуть право на отримання пільг при сплаті консульського збору за вчинення окремих консульських дій в ЗДУ. При цьому звертаємо увагу, що норми Закону розповсюджуються лише на громадян України.

Згідно з положеннями Закону консульський збір не справлятиметься:

- за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненнями осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2; осіб з інвалідністю I та II груп, дітей з інвалідністю або законних представників, які діють від імені таких осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа або законних представників, які діють від імені дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (зокрема, замість втраченого чи викраденого) особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю I та II груп, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

До заяви про вчинення консульської дії додається копія відповідного підтвердного документа заявника щодо правових підстав застосування пільгової ставки консульського збору чи звільнення від консульського збору.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux